bilde

Vekst og utvikling gjennom samarbeid

Arena-programmet stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører.

Aktuelt fra Arena

Innovation Express Utlysning 2015

BSR Innovation Express lyser ut midler til internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter gjennom klynger og nettverkssamarbeid. Meld deg på Matchmaking-Event i København 17. - 18. september og forbered søknad innen 30. oktober.

DesignArena lanserer kurs i Design Thinking - det første av sitt slag i Norge

Arenaprosjektet DesignArena jobber for å anvende, videreutvikle og bygge kompetanse innen designdrevet innovasjon – med havnæringene i fokus. Nå lanserer de en tverrfaglig utdanning i design thinking - en praktisk, brukerorientert og prototype-drevet innovasjonsmetodikk, som tar for seg utfordringene i en organisasjon på nye og kreative måter. Utdanningen bør være veldig interessant for andre klynger og bedrifter som ønsker innovasjonspådrivere i egen organisasjon.

Lønnsomhetsanalyse av bedriftene i Arenaprosjektet viser sterk verdiskapingsvekst

Gir det effekt å delta i klyngeprosjekt? Oppnår vi økt verdiskaping? Dette er spørsmål som mange stiller i klyngeprosjekter, og særlig nå i disse årsrapport-tider. Ikke alle effekter er like enkle å måle, men Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har nettopp sett på akkurat; lønnsomhet i klyngebedriftene. Og analysen viser gode resultater!